Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Ubóstwo

Jeśli chcesz napisać do nas
      

Świadectwo


Czystość

Ubóstwo

PosłuszeństwoJezus Chrystus dla was stał się ubogi,
aby was ubóstwem swoim ubogacić
(2 Kor 8,9)

Ubóstwo świeckich konsekrowanych polega na uzgodnionym z odpowiedzialnymi używaniu posiadanych dóbr (przy czym chodzi nie tylko o dobra materialne, ale również o zdrowie, zdolności, czas itp.), na odpowiedzialności za wykorzystywanie ich w duchu służby i solidarności w celu budowania lepszego świata, a także na przyjęciu trudów związanych z kondycją człowieka świeckiego. Ta ostatnia sprawa jest specyficznym wymiarem ubóstwa świeckich konsekrowanych. Członek instytutu świeckiego sam musi się starać o pracę, mieszkanie, ubranie, o to, co potrzebne do codziennej egzystencji. Instytut mu tego nie zapewnia.

Z Konstytucji Instytutu:

"Przez ślub ubóstwa członkowie Instytutu oddają Bogu wszystko co posiadają. Oznacza to, że używają swoich dóbr i dysponują nimi, zachowując zależność od Odpowiedzialnych Instytutu, zgodnie z Konstytucjami."

Paweł VI o ubóstwie:

"Ubóstwo wasze dowodzi światu, że można żyć wśród dóbr doczesnych i można korzystać ze zdobyczy cywilizacji i postępu, nie oddając się im w niewolę."

/Paweł VI, Przemówienie do przełożonych generalnych Instytutów Świeckich, 20 września 1972 r./ [pełny tekst]

Konferencja O. Jakuba Kruczka OP o ubóstwie wygłoszona podczas rekolekcji Wspólnoty w lipcu 2009 r. [posłuchaj lub pobierz]

Potrzeba nam być hazardzistami
Refleksja o ubóstwie w oparciu o Ewangelię Mt 19.16-30 [przeczytaj lub pobierz]