Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Konsekracja

Jeśli chcesz napisać do nas
      

Jan Paweł II o konsekracji


Czystość

Ubóstwo

Posłuszeństwo


Rok Życia KonsekrowanegoAlbowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. (1 Tes 4,3)

Konsekracja jest dziełem Boga; a rady ewangeliczne - Jego darem. Istota życia konsekrowanego polega na oddaniu Chrystusowi całego swojego życia, na upodobnieniu się do Niego. Konsekracja w instytucie świeckim jest taka sama jak w zakonie - co do wartości i treści - bo odnosi się do Boga, a jednocześnie zupełnie inna niż w zakonie - co do sposobu - bo jest wpisana w rzeczywistość świecką, realizowana w różnego typu działalności zawodowej i społecznej.

Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, radykalizm ewangeliczny nie są w życiu świeckiego konsekrowanego mniejsze czy łatwiejsze niż w życiu zakonnym. Wymagają nieustannej odpowiedzialności osobistej za podejmowane wybory i działania.

[pełny tekst]

Konferencja O. Jakuba Kruczka OP o życiu konsekrowanym wygłoszona podczas rekolekcji Wspólnoty w lipcu 2009 r. [posłuchaj lub pobierz]

Homilia ks. Adama Prozorowskiego wygłoszona na zakończenie rekolekcji Wspólnoty w lipcu 2016 r. [posłuchaj lub pobierz]