Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Posłuszeństwo

Jeśli chcesz napisać do nas
      

Świadectwo


Czystość

Ubóstwo

PosłuszeństwoMoim pokarmem jest wypełnić
wolę Tego, który Mnie posłał
(J 4,34)

Posłuszeństwo wymaga od świeckich konsekrowanych umiejętności odczytywania woli Bożej w sytuacjach często niespodziewanych, jakich dostarcza życie w świecie. Wymaga inicjatywy i wysiłku w takim kierowaniu sprawami doczesnymi, aby rozwijały się po myśli Bożej. Wymaga dyspozycyjności i gotowości podejmowania tego, co zostało rozeznane w dialogu z przełożonymi jako wezwanie Boże. Instytut zapewnia formację i towarzyszy każdemu swojemu członkowi w dochodzeniu do tego, co i jak ma czynić, ale nie zastępuje jego własnej woli.

Z Konstytucji Instytutu:

"Przez ślub posłuszeństwa członkowie Instytutu zobowiązują się iść za Chrystusem posłusznym aż do śmierci, kształtując swoje życie według Konstytucji Instytutu."

Paweł VI o posłuszeństwie:

"Posłuszeństwo wasze dowodzi światu, że można być szczęśliwym nie zatrzymując dla siebie prawa osobistego wyboru, lecz pozostając całkowicie do dyspozycji Bożej, zgodnie z tym, czego wymaga codzienne życie, znaki czasu, potrzeby zbawienia współczesnego świata."

/Paweł VI, Przemówienie do przełożonych generalnych Instytutów Świeckich, 20 września 1972 r./ [pełny tekst]

Konferencja O. Jakuba Kruczka OP o posłuszeństwie wygłoszona podczas rekolekcji Wspólnoty w lipcu 2009 r. [posłuchaj lub pobierz]