Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Modlitwa

Jeśli chcesz napisać do nas
      

Duchowość

Studium

Patronowie

Czytania na dziś

Brewiarz

Charyzmat i duchowość dominikańska

Świadectwo
Różaniec, moja ukochana modlitwaW duchowości osób konsekrowanych istotna jest wierność modlitwie liturgicznej i osobistej. Modlitwa wewnętrzna stanowi dla nas najcenniejsze dziedzictwo, jakie zostawił nam św. Dominik.

Codzienne uczestnictwo w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, umacnia nasze zjednoczenie z Chrystusem i włącza w Jego misję zbawczą wobec świata.

Liturgia Godzin odprawiana codziennie indywidualnie lub we wspólnocie jest uczestnictwem w modlitwie całego Kościoła i wyraża powołanie człowieka do wielbienia Boga.

Modlitwa różańcowa, szczególnie ukochana przez św. Dominika, jest dla nas źródłem mocy i traktujemy ją jak wielki skarb w swojej codzienności.

Z Konstytucji Instytutu:

"Uczestnicząc w Eucharystii członkowie Instytutu łączą dziękczynienie całego świata i swoje własne z dziękczynieniem Chrystusa. Łączą ofiarę całego świata i swoją własną z jedyną, raz na zawsze złożoną ofiarą Syna."

Konferencja O. Jakuba Kruczka OP o Eucharystii wygłoszona podczas rekolekcji Wspólnoty w lipcu 2009 r. [posłuchaj lub pobierz]