Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Studium

Jeśli chcesz napisać do nas
      

Duchowość

Modlitwa

Patronowie

Charyzmat i duchowość dominikańskaCzłonkinie Instytutu - wzorem św. Dominika i św. Katarzyny Sieneńskiej - gotowe są podejmować wyzwania, jakie w dziedzinie myśli i działania stawia współczesny świat. Poszukiwanie prawdy otwiera nas na tajemnicę Boga i człowieka, sprzyja postawie dialogu i akceptowania inności, pobudza do twórczego wysiłku, chroni przed uwikłaniem w ideologię, ukierunkowuje ku przyszłości.

Szczególnie ważne dla misji apostolskiej jest stałe pogłębianie - na miarę możliwości - kultury teologicznej, a także umiejętność rozeznawania w świetle Objawienia różnorodnych prądów myśli współczesnej i przeobrażeń zachodzących w świecie.

Pokarmem zarówno dla apostolstwa, jak dla modlitwy, jest wytrwałe zgłębianie Słowa Bożego oraz różnych prądów kulturowych.