Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Duchowość

Jeśli chcesz napisać do nas
      

Modlitwa

Studium

Patronowie

Charyzmat i duchowość dominikańskaInstytut stanowi część wielkiej Rodziny Dominikańskiej. „Prawda i miłość” (Veritas et caritas), „Kontemplacja i apostolstwo” (Contemplare et contemplata aliis tradere) to drogowskazy powołania dominikańskiego. Zakorzenienie Instytutu w charyzmacie i tradycji dominikańskiej daje mu mocne podstawy zarówno w zakresie duchowości, jak i organizacji.

Rozwijając w sobie cnoty teologalne: wiarę, nadzieję i miłość chcemy nieść życiem i słowem Dobrą Nowinę współczesnemu człowiekowi. Nasze apostolstwo jest nierozerwalnie związane z liturgią całego Kościoła i z modlitwą osobistą. Tak więc modlitwa, studium i praca, przenikając się nawzajem, stanowią podstawowe elementy naszego codziennego życia.

Należąc do Instytutu założonego pod wezwaniem Jezusa Ukrzyżowanego staramy się w sposób szczególny czcić Pana przez włączenie całego życia w Jego zbawczą ofiarę i zwycięstwo paschalne. Nasza Patronalna Uroczystość przypada 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Szczególnym rysem Instytutu jest bardzo silna więź braterska łącząca nas mimo różnic wieku, usposobienia, pochodzenia, miejsca zamieszkania itp.

Istotną cechą organizacji Instytutu, powiązaną z jego duchowością, jest kolegialność i demokracja. Każda członkini ma swój udział w odpowiedzialności za całość Instytutu.

Od początku istnienia zakonu dominikańskiego wielu braci żywiło też wielkie nabożeństwo do Najświętszego Imienia Jezus. Ta tradycja postępowała w kolejnych wiekach, między innymi dzięki papieżowi Grzegorzowi X, który powierzył dominikanom szczególną troskę o rozwój kultu Najświętszego Imienia Jezus. Litania do Najświętszego Imienia Jezus jest dzisiaj ukochaną modlitwą odmawianą ze szczególną czcią w dniu 3 stycznia (liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus), często także tuż po północy w Nowy Rok.

[pełny tekst]

Homilia O. Szymona Popławskiego OP wygłoszona w dniu wspomnienia Najświętszego Imienia Jezus 3 stycznia 2015 r. [posłuchaj lub pobierz]

Homilia O. Wojciecha Dudzika OP wygłoszona w dniu Święta Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2013 r. [posłuchaj lub pobierz]

Homilia O. Michała Palucha OP o duchowości dominikańskiej wygłoszona na zakończenie rekolekcji 9 lipca 2011 r. [posłuchaj lub pobierz]

Wykład O. Michała Palucha OP o duchowości dominikańskiej wygłoszony na Bobolanum 12 marca 2009 r. [posłuchaj lub pobierz]