Polska Prowincja Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu
ŚWIECKI INSTYTUT
DOMINIKAŃSKI Z ORLEANU

Aleja Wilanowska 214 m. 97
02-765 Warszawa
e-mail: [email protected]
Maria KOSTECKA
Os. Przyjaźni 4 m. 258
61-682 Poznań
tel. kom. 0-609-689-624
e-mail: [email protected]
© by Świecki Instytut Dominikański z Orleanu