Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


      Założycielka

Jeśli chcesz napisać do nas


Joanna Leplâtre (1864-1928) Joanna Leplâtre urodziła się 1 lutego 1864 r. w Patay, w departamencie Loiret we Francji, gdzie jej ojciec był notariuszem. Jednak od wczesnej młodości mieszkała w Orleanie. W dwudziestym roku życia dotknięta ciężką chorobą 10 lat spędziła przykuta do łóżka lub fotela. To doświadczenie, ważne dla jej życia duchowego, nie ograniczyło jej zamierzeń i działalności. Skupiając wokół swoich idei grono kobiet o podobnych dążeniach stworzyła w Orleanie centrum głębokiego życia duchowego, które nie tylko zapewniało rozwój religijny i intelektualny kobiet należących do grupy, ale prowadząc działalność apostolską w mieście promieniowało na inne środowiska. Zafascynowana spuścizną O. H. Lacordaira OP uważała, że duchowość dominikańska najlepiej odpowiada tworzonemu przez nią dziełu. Było to jednak w tamtych czasach dzieło nietypowe. Natrafiała więc na różnorodne trudności. Przełomowym momentem stało się spotkanie - w 1890 roku - z O. Rajmundem Boulangerem OP, wybitnym kaznodzieją i późniejszym prowincjałem, który nie tylko zrozumiał założenia Małej Grupy, ale potem towarzyszył jej w rozwoju, a w 1904 r. opracował dla niej "Regułę życia" zatwierdzoną przez miejscowego biskupa. Dało to instytucjonalne podstawy Małej Grupy, z której potem - po pół wieku - zrodził się Świecki Instytut Dominikański z Orleanu. Joanna Leplâtre zmarła w 1928 r.