Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Wspólnota

Jeśli chcesz napisać do nas
      

Gdzie jesteśmyTrwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. (Dz 2,42)

Charakterystycznym rysem Instytutu jest bardzo silna więź łącząca nas mimo różnic wieku, usposobienia, pochodzenia, miejsca zamieszkania itp. Wzajemne zaufanie, przyjaźń, dzielenie się zarówno tym, co niesie codzienność, jak i problemami natury ogólnej - wszystko to poszerza horyzonty, pomaga, a często podtrzymuje w trudnych sytuacjach, których nie brak w życiu człowieka świeckiego, również konsekrowanego.

Na całym świecie do Instytutu należy nieco ponad 130 członkiń. Polska prowincja liczy obecnie 45 osób. Mieszkają one w różnych diecezjach: warszawskiej, warszawsko-praskiej, łomżyńskiej, ełckiej, płockiej, łowickiej, poznańskiej, częstochowskiej, lubelskiej, krakowskiej, katowickiej i przemyskiej. Kilka członkiń mieszka za granicą: 1 - na Litwie, 2 - na Węgrzech.

Większość członkiń złożyła już śluby wieczyste, ale spora jest liczba tych, które są jeszcze w okresie formacji.

Najwięcej osób pracuje, lub pracowało przed emeryturą, jako nauczycielki w szkołach średnich i podstawowych, a także jako pracownicy naukowi. Są między nami psychologowie, ekonomiści, bibliotekarki. Jest prawnik, artysta plastyk, lekarka i organistka. Jest miejsce dla każdego zawodu...

Prawie wszystkie te osoby są zaangażowane, poza pracą zawodową, w działalność społeczną. Wiele z nich działa w różnych stowarzyszeniach i ruchach.