Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Warunki przyjecia do Instytutu

Jeśli chcesz napisać do nas
      
Do Instytutu mogą być przyjęte osoby niezamężne lub wdowy, pełnoletnie, ochrzczone i bierzmowane w Kościele katolickim, odznaczające się następującymi cechami:

     -

silna wiara

     -

zrównoważenie i radość

     -

prawy osąd

     -

wrażliwość na wszelkie sprawy świata

     -

stałość woli

     -

zdolność do życia w samotności

     -

umiejętność współdziałania z innymi.