Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Świeckość

Jeśli chcesz napisać do nas
      

Paweł VI   i   Jan Paweł II o świeckości


Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata (J 17,15)

Świeckość to przede wszystkim postawa wobec świata wypływająca z przyjęcia prawdy o Stworzeniu i Odkupieniu, to pragnienie uczestniczenia w misji Chrystusa - Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas.

Z postawy tej wynikają konkretne zachowania. Świeckość to aktywne bycie w świecie, liczące się z jego autonomią, wartościami i prawami; to dzielenie warunków życia wszystkich ludzi; to codzienne zajmowanie się sprawami świata, wielkimi i małymi; to wkład myśli i działań, aby uzdrawiać świat i czynić go lepszym, bardziej ludzkim; to współpraca ze wszystkimi - wierzącymi i niewierzącymi - w dążeniu do dobra wspólnego.

Świecki sposób życia (widoczny na zewnątrz np. w ubieraniu i mieszkaniu), a także dyskrecja, którą zachowujemy co do naszej konsekracji i przynależności do Instytutu, ułatwiają bezpośredni kontakt z ludźmi.

Z Konstytucji Instytutu:

"Życie członków Instytutu podobne jest zewnętrznie do życia innych chrześcijan świeckich. Jednak sposób ich myślenia i działania stopniowo przeobraża się w kierunku radykalizmu ewangelicznego"