Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Powołanie

Jeśli chcesz napisać do nas
      

Benedykt XVI o powołaniu

Warunki przyjęcia do Instytutu

Moja droga do Instytutu

Radio Emaus "Przypatrzmy się powołaniu naszemu"
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał (J 15,16)


Jeśli pragniesz oddać całe swoje życie Bogu i jednocześnie żyć razem z innymi w świecie, pozostając tam, gdzie jesteś - w rodzinie, w swoim środowisku pracy, miejscu zamieszkania...


Jeśli pragniesz iść we współczesnym świecie śladem św. Dominika - kontemplować i przekazywać innym owoce kontemplacji...


Może tędy wiedzie ścieżka Twego życia...

Konferencja O. Jakuba Kruczka OP o powołaniu wygłoszona podczas rekolekcji Wspólnoty w lipcu 2009 r.
[posłuchaj lub pobierz]