Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Warto przeczytać

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Konsekracja

Jeśli chcesz napisać do nas
       Jan Paweł II


Wasza konsekracja jest w istocie aktem miłości. Jest naśladowaniem Chrystusa, który złożył siebie w ofierze Bogu Ojcu, by ocalić świat. W Chrystusie łączy się miłość do Ojca i miłość do ludzi. I tak też jest w waszym przypadku. Wasza konsekracja nie tylko wzmocniła otrzymany wraz z chrztem dar jedności z Trójcą Świętą, ale też wezwała was do wspanialszej służby ludowi Bożemu.

/Jan Paweł II, 4 paździenika 1979 r./


Ożywiajcie w sobie świadomość i radość waszego stanu jako osób konsekrowanych. Chrystus musi być celem i miarą waszego życia. Wasze powołanie bierze początek ze spotkania z Nim: wiara w Niego określiła "tak" waszego zobowiązania, nadzieja na Jego pomoc wspiera teraz ciągłe jego wypełnianie, miłość, którą rozniecił w waszych sercach, ożywia siłę potrzebną do pokonania nieuniknionych trudności i codziennego odnawiania waszej ofiary.

/Jan Paweł II, 12 stycznia 1980 r./


Musicie sprawić, by Chrystus był obecny, poprzez przyjęcie bez ograniczeń radykalnego ducha błogosławieństw ze świadomością, że życie konsekrowane jest "uprzywilejowanym środkiem skutecznej ewangelizacji".

/Jan Paweł II, Paragwaj 17 maja 1988 r./