Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Początki

Jeśli chcesz napisać do nas
       Joanna Leplâtre (1864-1928)

Korzenie Instytutu sięgają przełomu XIX i XX wieku, kiedy to Joanna Leplâtre (1864-1928), świadoma trudnej sytuacji religijnej w ówczesnej Francji, utworzyła w Orleanie - przy współudziale o. Rajmunda Boulangera, prowincjała dominikanów - Małą Grupę o duchowości dominikańskiej. Skupiała ona kobiety, które pozostając w świecie realizowały powołanie do życia całkowicie poświęconego Bogu i jednocześnie podejmowały działalność apostolską. Działalność ta miała na celu rozwój religijny i intelektualny różnych środowisk. Organizowano wykłady o tematyce filozoficznej, historycznej, literackiej, artystycznej, medycznej itp., kursy różnego rodzaju, a także rekolekcje; prowadzono świetlice przyparafialne i katechezę dla dzieci; zorganizowano i prowadzono bibliotekę ogólnodostępną, szkołę gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię krawiecką; niesiono pomoc zakonnicom ze skasowanych przez państwo zgromadzeń. Szeroki zakres działalności wynikał w tym okresie z rozpoznawania znaków czasu.

Z biegiem lat niektóre dzieła przejmowane były przez parafie i inne instytucje, a w Małej Grupie coraz wyraźniejsze stawało się przekonanie, że jej celem jest nie tyle organizowanie i prowadzenie zewnętrznych dzieł, ile głębokie życie religijne członkiń i przygotowanie ich do indywidualnego apostolstwa w świecie poprzez formację duchową i wzrost kompetencji zawodowych. "Reguła życia", zatwierdzona w 1904 r. przez kardynała Stanisława Toucheta, biskupa Orleanu, kładła nacisk na życie w ubóstwie, pokucie i posłuszeństwie, ukierunkowane na prawdę i formację intelektualną.