Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Formacja

Jeśli chcesz napisać do nas
      

Forum Młodych Instytutów Świeckich

Dokumenty Kościoła o formacji


Podczas całego okresu formacji każda osoba pozostaje w swoim środowisku zawodowym, rodzinnym, koleżeńskim. Nie jest izolowana od ludzi i spraw, wśród których przebiegało jej dotychczasowe życie. W tym czasie ma się właśnie przygotować, aby tu, w tych konkretnie danych sytuacjach, podjąć życie konsekrowane i misję apostolską. Tego nie dałoby się osiągnąć w warunkach separacji od świata. Formacja w warunkach codzienności stawia oczywiście ogromne wymagania. Trzeba pogodzić dotychczasowe zaangażowania z nowymi. Trzeba znaleźć czas na modlitwę i na to wszystko, co służy formacji duchowej, teologicznej i ogólnoludzkiej. Trzeba umieć wybierać, a co za tym idzie - rezygnować z tego, co w hierarchii wartości jest mniej ważne.

Każdemu członkowi Instytutu towarzyszy w tym okresie osoba odpowiedzialna za formację. Jej zadaniem jest pomoc w odczytywaniu i realizacji powołania. Bardzo ważny jest tu dialog w czasie regularnych spotkań lub poprzez stałą korespondencję w wypadku, gdy kontakt osobisty jest utrudniony ze względu na odległość lub inne okoliczności. Ta pomoc, nawet najbardziej kompetentna, nie zastąpi jednak własnej inicjatywy, starania i wysiłku. Każdy więc w pierwszym rzędzie sam jest odpowiedzialny za swoją formację i dlatego powinien odznaczać się prawym sumieniem, otwartością, lojalnością, zrównoważeniem, samodzielnością i zdolnością do podejmowania decyzji.

W czasie formacji realizowany jest określony program studium. Podane są również zagadnienia, które mają być przedmiotem osobistej refleksji.

Członkowie Instytutu będący w okresie formacji tworzą grupę formacyjną, żyjącą na co dzień w rozproszeniu, ale spotykającą się regularnie z okazji comiesięcznych dni skupienia organizowanych dla całej wspólnoty, corocznych pięciodniowych rekolekcji, wspólnych pobytów wakacyjnych itp.

Formacja trwa około 8 lat. Składają się na nią trzy okresy:

1.      

okres pierwszych kontaktów - normalnie trwa 6 miesięcy - mający na celu wzajemne poznanie się poprzez częste kontakty;

2.      

okres próby - minimum 2 lata - kończąca się pierwszymi ślubami. Ma ona charakter duchowy i doktrynalny. Jest to jednocześnie okres wchodzenia w życie wspólnoty Instytutu;

3.      

formacja w okresie ślubów czasowych - minimum 5 lat - z corocznie odnawianymi ślubami, kończąca się ślubami wieczystymi.

Z Konstytucji Instytutu:

"W toku całej formacji członkowie pogłębiają znajomość specyfiki Instytutu i sprawdzają, czy są zdolni przeżywać swoją konsekrację Bogu w warunkach życia świeckiego. Biorą udział w różnych spotkaniach formacyjnych."

Po ślubach wieczystych nastepuje FORMACJA STAŁA, która jest istotnym wymaganiem stawianym przez Konstytucje wszystkicm członkom Instytutu. Polega ona na nieustannym pogłębianiu swojej kultury chrześcijańskiej i ogólnoludzkiej, aby przez całe życie pełnić apostolstwo świadectwa i zaangażowania w świecie, którego wymaga ich konsekracja i ich bycie w Kościele.