Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


             Dokumenty Kościoła

Jeśli chcesz napisać do nas

Pius XII        Paweł VI        Jan Paweł II        Benedykt XVI        Franciszek

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Kongresy Instytutów Świeckich

Episkopat Polski

Inne


Pius XII

   Provida Mater Ecclesia - Konstytucja Apostolska (Watykan, 2 lutego 1947 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Primo Feliciter - Motu proprio (Watykan, 12 marca 1948 r.)
[przeczytaj lub pobierz]


Paweł VI

   


Noi accogliamo - Przemówienie do I Światowego Kongresu Instytutów Świeckich (Watykan, 26 września 1970 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

In questo giorno - List apostolski z okazji 25. rocznicy Konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia (Watykan, 2 lutego 1972 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Ancora una volta - Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Odpowiedzialnych Generalnych Instytutów Świeckich (Castel Gandolfo, 20 września 1972 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Ben volontieri - Przemówienie do II Zgromadzenia Odpowiedzialnych Generalnych Instytutów Świeckich (Watykan, 25 sierpnia 1976 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Przemówienie z okazji 30. rocznicy Konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia (środowa audiencja generalna, Watykan, 2 lutego 1977 r.)
[przeczytaj lub pobierz]


Jan Paweł II

   


Ewangelizacja a instytuty świeckie - Przemówienie do uczestników II Światowego Kongresu Instytutów Świeckich (Castel Gandolfo, 28 sierpnia 1980 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Instytyty świeckie: ich tożsamość i misja - Przemówienie do uczestników Plenarnego Zebrania Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich (Watykan, 6 maja 1983 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Godo veramente nell'incontrarvi ancora una volta - Przemówienie do uczestników III Światowego Kongresu Instytutów Świeckich (Castel Gandolfo, 28 sierpnia 1984 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Rozszerzać w świecie dzieło odkupienia krocząc ewangeliczną drogą krzyża - Przemówienie do uczestników IV Światowego Kongresu Instytutów Świeckich (Castel Gandolfo, 26 sierpnia 1988 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Christifideles laici - Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II (Watykan, 30 grudnia 1988 r.)
[pełny tekst]

Przesłanie do uczestników V Światowego Kongresu Instytutów Świeckich (Rzym, 24 lipca 1992 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Vita consecrata - Posynodalna adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie (Watykan, 25 marca 1996 r.)
[pełny tekst]

Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Sympozjum Instytutów Świeckich z okazji 50. rocznicy Konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia (Watykan, 1 lutego 1997 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

W służbie Chrystusa i Kościoła - Orędzie papieskie do osób konsekrowanych (Częstochowa, 4 czerwca 1997 r.)
[pełny tekst]


Benedykt XVI

   


Nieoceniony dar życia konsekrowanego - Homilia pdczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego (Watykan, 2 lutego 2006 r.)
[pełny tekst]

Głoście i świadczcie, że Bóg jest miłością - Przemówienie do osób konsekrowanych (Watykan, 2 lutego 2007 r.)
[pełny tekst]

Bądźcie w świecie ewangelicznym zaczynem - Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Sympozjum Instytutów Świeckich (Watykan, 3 lutego 2007 r.)
[pełny tekst]

Wiara potrafi rozpoznać mądrość słabości - Homilia pdczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego (Watykan, 2 lutego 2013 r.)
[pełny tekst]


Franciszek

   


Życie konsekrowane to spotkanie z Chrystusem - Homilia podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego (Watykan, 2 lutego 2014 r.)
[pełny tekst]

List Apostolski do wszystkich osób konsekrowanych z okazji roku życia konsekrowanego (Watykan, 21 listopada 2014 r.)
[pełny tekst]

Homilia wygłoszona w Dniu Życia Konsekrowanego (Watykan, 2 lutego 2015 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Serca konsekrowane czy opancerzone - Przemówienie do kapłanów, zakonników, zakonnic i seminarzystów ( Santa Cruz de la Sierra, 9 lipca 2015 r.)
[pełny tekst]

Bądźcie konkretnym znakiem bliskości Boga - Homilia podczas Mszy św. kończącej Rok Życia Konsekrowanego w święto Ofiarowania Pańskiego (Watykan, 2 lutego 2016 r.)
[pełny tekst]

Homilia do kapłanów, osób konsekrowanych i seminarzystów ( Kraków, 30 lipca 2016 r.)
[pełny tekst]


Kongregacja do spraw Instytutw Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

   


Ripartire da Cristo - Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu - Instrukcja Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (Watykan, 19 maja 2002 r.)
[pełny tekst]

Faciem tuam, Domine, requiram - Posługa władzy i posłuszeństwo - Instrukcja Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (Watykan, 11 maja 2008 r.)
[pełny tekst]

Rallegratevi - Radujcie się - List Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (Rzym, 2 lutego 2014 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Rozpoznawajcie - List Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego do osób konsekrowanych podążających szlakiem znaków Bożych (Watykan, 8 września 2014 r.)
[więcej]


Kongresy Instytutów Świeckich

Nasz czas jest teraz - Międzynarodowe Sympozjum Instytutów Świeckich z okazji 60. rocznicy ogłoszenia Konstytucji Apostolskiej Provida Mater Ecclesia (Rzym, 3-4 lutego 2007 r.)

Bądźcie w świecie ewangelicznym zaczynem - Przemówienie Benedykta XVI (Watykan, 3 lutego 2007 r.)
[pełny tekst]

Słuchając Boga "między bruzdami historii": Co świeckość ma do powiedzenia konsekracji - Kongres i Zgromadzenie Ogólne Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (Asyż, 23-28 lipca 2012 r.)
[Materiały z Kongresu]

II Krajowy Kongres Instytutów Świeckich zorganizowany z okazji 60. rocznicy ogłoszenia Konstytucji Apostolskiej Provida Mater Ecclesia (Częstochowa, 7-9 września 2007 r.)

Konferencje:
1. Ks. Kardynał Stanisław Nagy SCJ, Między życiem mniszym, a życiem zwykłego chrześcijanina.
[przeczytaj lub pobierz]
2. Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, Na styku dwóch światów? Powołanie świeckich konsekrowanych w świetle współczesnej teologii.
[przeczytaj lub pobierz]
3. Bp Józef Szamocki, Wezwani do świata - w winnicy Pana wybiła godzina świeckości konsekrowanej. (por. Mt 20,1-16)
[przeczytaj lub pobierz]
4. Ewa Kusz, Świeccy konsekrowani 60 lat po Provida Mater Ecclesia. Tożsamość i misja.
[przeczytaj lub pobierz]


Episkopat Polski

Tajemnica powołania, konsekracji i świadectwa - List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 1999 r.)
[pełny tekst]

List Pasterski o Instytutach Świeckich - List Pasterski Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2002 r.)
[pełny tekst]

O radzie i ślubie czystości - List Pasterski Biskupa Andrzeja Dzięgi Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2004 r.)
[pełny tekst]

O radzie i ślubie ubóstwa - List Pasterski Biskupa Andrzeja Dzięgi Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2005 r.)
[pełny tekst]

O radzie i ślubie Ewangelicznego Posluszeństawa - List Pasterski Biskupa Andrzeja Dzięgi Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2006 r.)
[pełny tekst]

Przypatrzmy się powołaniu naszemu - List Pasterski Biskupa Andrzeja Dzięgi Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o tajemnicy powołania do życia konsekrowanego na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2007 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Osoby konsekrowane w służbie człowiekowi w potrzebie - List Pasterski Biskupa Kazimierza Gurdy - Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego - na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2008 r.)
[pełny tekst]

Odwaga pójścia za Jezusem - List Pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2011 r.)
[pełny tekst]

Życie konsekrowane w Kościele naszym domu - List Pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2012 r.)
[przeczytaj lub pobierz]

Ku pełni życia w Chrystusie - List Pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2013 r.)
[pełny tekst]

Światło Życia Konsekrowanego - List Pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2014 r.)
[pełny tekst]

Osoby konsekrowane w communio Kościoła - List Pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2015 r.)
[pełny tekst]

Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia - List Pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2016 r.)
[pełny tekst]

Życie konsekrowane i Chrzest Polski - 1050 lat wspólnych dziejów - List Biskupa Kazimierza Gurdy Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2017 r.)
[pełny tekst]

Życie konsekrowane w Kościele i dla Kościoła - List Biskupa Jacka Kicińskiego CMF Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2018 r.)
[przeczytaj lub pobierz]


Inne

Kodeks Prawa Kanonicznego - Tytuł III - Instytuty Świeckie
[przeczytaj lub pobierz]