Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Apostolstwo

Jeśli chcesz napisać do nas
       Jan Paweł II


Ukazujcie wszystkim ludziom radość waszej konsekracji, służcie Chrystusowi w braciach i siostrach z pogodnym obliczem. Urzeczywistniając swoją szczególną duchowość, bądźcie zaczynem apostolskiej odnowy społeczeństwa.

/Jan Paweł II, 28 kwietnia 1991 r./


Dzisiejszy świat musi ujrzeć waszą miłość do Chrystusa, potrzebuje publicznego świadectwa życia religijnego. Jak powiedział kiedyś Paweł VI: Człowiek współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli, a jeżeli już słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Jeżeli niewierzący tego świata mają uwierzyć w Chrystusa, potrzebują waszego wiernego świadectwa - świadectwa, które wypływa z całkowitego zaufania w szczodre miłosierdzie Boże oraz waszej niewzruszonej wiary w moc Krzyża i Zmartwychwstania.

/Jan Paweł II, 17 lutego 1981 r./