Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Apostolstwo

Jeśli chcesz napisać do nas
       O. Timothy Radcliffe OP
Generał Zakonu Dominikanów (1992-2001)


Bycie apostołem jest drogą życia, a nie profesją. Pierwszą właściwością apostolatu życia jest udział w życiu Pana. Apostołowie to ci, którzy towarzyszyli Mu "przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami" (Dz 1,21). Byli przez Niego powoływani, chodzili za Nim, słuchali Go, razem z Nim odpoczywali i modlili się, dyskutowali z Nim i byli przez Niego rozsyłani. Mieli udział w życiu Tego, który jest Emmanuelem, "Bogiem z nami". Kulminacją tego życia był udział w Ostatniej Wieczerzy - sakramencie chleba i życia.


/Timothy Radcliffe OP, Obietnica życia - List do członków zakonu dominikańskiego/