Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Apostolstwo

Jeśli chcesz napisać do nas
      

Jan Paweł II o apostolstwie

Timothy Radcliffe OP o apostolstwie

Apostolstwo świeckich dominikanówJak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20,21)

Chrystus włącza uczniów w nurt miłości płynącej od Ojca i w nurt swojej misji. Misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Każdy chrześcijanin ma w niej udział, każdy jest apostołem.

Warunkiem owocnego apostolstwa jest żywa więź z Chrystusem i Jego Kościołem, a także więź z ludźmi. Świecki konsekrowany jest w szczególny sposób powołany do apostolstwa. Więź z Bogiem potwierdza ślubami i umacnia modlitwą, natomiast więź z ludźmi jest tym, co go skłoniło do pozostania w świecie. Ma świadomość, że tu dotknął go Bóg swoją łaską, i że tu chce przez niego działać.

Instytuty świeckie nie prowadzą na ogół własnych dzieł. Apostolstwo ich członków ma charakter indywidualny. Jest to przede wszystkim apostolstwo obecności i świadectwa. Zanurzeni w świecie znają problemy i mentalność środowisk, w których żyją. Mają więc łatwość znajdowania wspólnego języka z otoczeniem, nawiązywania osobistych kontaktów z wieloma ludźmi i wspierania ich, zwłaszcza duchowego. Działając w różnych grupach i instytucjach mają szansę wprowadzania w życie społeczne zasad Ewangelii.

Świecki konsekrowany jest w jakimś sensie prorokiem: głosi prawdę, świadczy o wartościach, przeciwstawia się postawom płynącym z małoduszności, ukazuje perspektywy Boże. Jego sposób życia staje się znakiem zapytania dla wielu i jednocześnie świadectwem, że można żyć Ewangelią na co dzień. Szczególnym jego zadaniem jest ukazywać - w świetle tajemnicy Stworzenia i Odkupienia - wartość rzeczywistości ziemskich, godność człowieka i rolę ludzi świeckich w Kościele i świecie.