Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


                  Aktualności

Jeśli chcesz napisać do nas


Blog na dominikanie.pl

   

Halo, to my – świeckie konsekrowane dominikanki!

Od dziś jesteśmy blogerkami - ho, ho, tego jeszcze nie było... No cóż, być w Rodzinie Dominikańskiej i nie iść z duchem czasu to byłaby sprzeczność sama w sobie.



Jubileusz 800-lecia istnienia Zakonu

   

Dnia 7 listopada bieżącego roku, gdy Zakon Kaznodziejski obchodzi święto wszystkich świętych dominikańskich, we wszystkich kościołach dominikańskich odbyła się uroczysta inauguracja Jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu. Jubileusz zakończy się dnia 21 stycznia 2017 roku – 800 lat po ukazaniu się bulli papieża Honoriusza III, która obdarzyła braci tytułem kaznodziejów i zachęcała do głoszenia Słowa Bożego.

Jest to też dla nas czas wielkiego dziękczynienia Bogu za dar Dominika i jego charyzmat, którym każda z nas zapragnęła żyć. Z radością wzięłyśmy udział w tym sobotnim świętowaniu – każda na miarę swoich możliwości. Byłyśmy obecne w Poznaniu, w Krakowie, w Jarosławiu i w Warszawie. Jako wspólnota Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu otrzymałyśmy zaproszenie do wspólnego celebrowania tego doniosłego momentu w kościele św. Dominika na warszawskim Służewie. Siedem z nas uczestniczyło w uroczystej mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem biskupa Michała Janochy – przyjaciela Zakonu oraz wykładowcy w Studium Dominicanum i Studium Chrześcijańskiego Wschodu. Eucharystię poprzedziło wysłuchanie słowa generała zakonu – o. Bruno Cadore, po którym przeor służewskiego klasztoru – o. Robert Głubisz – skierował do wiernych słowa zachęty do wspólnego świętowania. Zapalono świecę jubileuszową oraz odczytano Ewangelię o rozesłaniu Dwunastu Apostołów. Następnie uformowana procesja przeszła do prezbiterium i rozpoczęła się msza święta. Biskup Michał wygłosił homilię, w której poprowadził swoich słuchaczy przez historię wybranych świętych i wielkich dominikanów, pokazując tym nade wszystko bogactwo Zakonu i nawiązując w oczywisty sposób do obchodzonego tego dnia święta.

Ważnem elementem Eucharystii było przekazanie świec jubileuszowych wspólnotom dominikańskim i tym, które współpracują z parafią św. Dominika na Służewie. Nasza wspólnota również taką świecę otrzymała. Będzie nam ona towarzyszyła w czasie dni skupienia i rekolekcji przypominając o tym, byśmy tego czasu nie przespały, byśmy naprawdę przeżyły go w duchu dziękczynienia i nawrócenia.

Po Eucharystii odprawiliśmy wraz z braćmi i wspólnotą parafialną nieszpory, a następnie skierowaliśmy się w kierunku auli o. Jacka Woronieckiego na poczęstunek, otrzymując po drodze pamiątkową pomarańczę, w którą bracia nowicjusze zaopatrywali wszystkich wychodzących ze świątyni.

Podczas poczęstunku można było spotkać przedstawicieli wspólnot osób konsekrowanych rodziny dominikańskiej oraz zaproszonych gości. Była to wspaniała okazja, aby się zobaczyć, poznać, porozmawiać.

Niewątpliwie, jubileusz rozpoczęliśmy niezwykle uroczyście. I tak być miało, aby zapadł w pamięć na tyle mocno, by wspomnienie tego dnia mobilizowało nas do codziennego aktu nawrócenia i uwielbienia Boga w Jego wielkich dziełach – tych, o których dziś możemy tylko usłyszeć, jak też tych, których sami będziemy naocznymi świadkami.

Dziękujmy Bogu za dar Świeckiego Instytutu Dominikańskiego, dziękujmy za nasze siostry, które już przeszły na drugą stronę życia, a które pozostawiły po sobie zapach świętości przeżywanej w codziennym życiu, w pracy, pośród trudów zwykłego, szarego dnia. Wsłuchujmy się również nieustannie w Słowo Pana, aby wiernie odpowiedzieć na nie swoim życiem, jak uczynił to nasz duchowy ojciec – św. Dominik.



Generalne Zgromadzenie Wyborcze 2015

   
Annick Masson

W dniach 4 - 9 sierpnia 2015 roku obradowało we Francji Generalne Zgromadzenie Wyborcze Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu. Wzięły w nim udział delegatki wszystkich Prowincji oraz, jako obserwatorki, przedstawicielki członkiń w okresie formacji.

Instytut obecny jest we Francji, w Polsce, w Anglii, na Litwie, Węgrzech a także na Haiti, Wybrzeżu Kości Słoniowej, należącej do Francji wyspie Reunion, w Kongo oraz w Wietnamie.

Spotkanie osób z całego świata, będących dla siebie nawzajem siostrami w świętym Dominiku, było szczególnym przeżyciem duchowej jedności i wielkiej bliskości, pomimo oczywistych różnic kulturowych. Było też okazją do dzielenia się i poznawania w klimacie wielkiej radości i otwartości.

Zgromadzenie dokonało wyboru Odpowiedzialnej Generalnej i jej dwóch Asystentek. Odpowiedzialną Generalną została Annick Masson (Francja). Na asystentki wybrano Polkę i Angielkę.

Zgromadzenie dokonało także niezbędnych zmian w Konstytucjach Instytutu.

Całości obrad towarzyszyli dwaj dominikanie: Promotor Laikatu Dominikańskiego O. Rui Carlos Antunese e Almeida Lopes OP z Rzymu oraz O. Bertrand Akpagbe OP z Prowincji Francuskiej Zakonu Kaznodziejskiego. Obserwatorem wyborów był biskup Eric de Moulins- Beaufort z Archidiecezji Paryskiej.

Zgromadzenie zakończyło się przyjęciem przesłania dla całej Wspólnoty na najbliższe lata: W jedności i wdzięczności za otrzymane dary nieśmy światu nadzieję. To przesłanie jest autentycznym podsumowaniem całości obrad: JEDNOŚĆ, WDZIĘCZNOŚĆ, NADZIEJA.



Rekolekcje 2015      

   

W lipcu odbyły się doroczne rekolekcje Polskiej Prowincji Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu. Prowadził je ojciec Wojciech Dudzik OP. Dwa zasadnicze wątki tegorocznych rekolekcji to zgłębienie istoty Liturgii Godzin (konferencje przedpołudniowe) oraz Modlitwy Pańskiej (konferencje popołudniowe).

Na zakończenie rekolekcji 3 osoby złożyły pierwsze śluby, 5 ponowiło śluby na kolejny rok, jedna złożyła profesję wieczystą. Zgodnie z tradycją także wszystkie profeski wieczyste odnowiły swoje śluby.


Osoby konsekrowane w communio Kościoła
List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego 2015 r.

   

Wymiar proroczy mają autentycznie przeżywane śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Osoby konsekrowane, które żyją skromnie, a dobra, jakimi dysponują, przeznaczają na utrzymanie miejsc kultu, apostolstwo i dzieła miłosierdzia, są z jednej strony znakiem sprzeciwu wobec bożków pieniądza i konsumpcjonizmu, a z drugiej świadczą o możliwości budowania społeczeństwa bardziej solidarnego, wrażliwego na potrzeby bliźnich. Ci, którzy składają ślub posłuszeństwa i przeżywają go dojrzale, są znakiem sprzeciwu wobec żądzy władzy, ale także wobec ubóstwiania demokracji, w której większość zawsze miałaby mieć rację. Natomiast radośnie przeżywany ślub czystości jest w dzisiejszym świecie znakiem sprzeciwu wobec nachalnej erotyzacji przestrzeni publicznej, a zarazem proroczym świadectwem, że „Bóg sam wystarczy”, jak mawiała św. Teresa z Avila.

[pełny tekst]


Noworoczny dzień skupienia

   

W dniu liturgicznego wspomnienia Najświętszego Imienia Jezus, 3 stycznia 2015 roku, Wspólnota zgromadziła się na comiesięcznym dniu skupienia. Dominikanie od wieków otaczają Najświętsze Imię Jezus szczególnym kultem. O. Szymon Popławski OP dał temu wyraz w homilii. Dzień skupienia zakończyłyśmy pogodnym wieczorem kolędowym, podczas którego każda z nas wylosowała osobę ze Wspólnoty, za którą będzie się modliła przez cały rok oraz wymieniłyśmy się prezentami z okazji Bożego Narodzenia.

Homilia O. Szymona Popławskiego OP  [posłuchaj lub pobierz]


[2017-2018] [2016] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007]