Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


                  Aktualności

Jeśli chcesz napisać do nas

List Papieża Franciszka do wszystkich osób konsekrowanych

   LOGO ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

W pierwszą niedzielę Adwentu (30 listopada 2014 roku) rozpoczyna się Rok Życia Konsekrowanego, który będzie trwał do 2 lutego 2016 roku. Na kilka dni przed uroczystą inauguracją tego wyjątkowego okresu, Ojciec Święty napisał list apostolski do wszystkich osób konsekrowanych.

[pełny tekst]


Rekolekcje 2014              

   

W lipcu odbyły się doroczne rekolekcje Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu. Ojciec Szymon Popławski OP przygotował je na fundamencie dziewięciu sposobów modlitwy św. Dominika.

Na zakończenie rekolekcji odbyły się tradycyjne uroczystości: jedna osoba złożyła pierwsze śluby, jedna śluby wieczyste, pięć osób ponowiło swoją profesję na kolejny rok, dwie osoby rozpoczęły okres formacji początkowej. Zgodnie z tradycją również wszystkie profeski wieczyste odnowiły profesję.


Prowincjalne Zgromadzenie Wyborcze              

   

W dniach 15 – 16 lutego 2014 obradowało Prowincjalne Zgromadzenie Wyborcze Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu oraz Prowincjalny Zespół Współdecydujący.

Na sześcioletnią kadencję wybrane zostały władze Polskiej Prowincji, to jest Odpowiedzialna Prowincjalna ( dotychczasową wybrano na drugą kadencję) oraz Rada Prowincjalna - w nowym składzie.

Prowincjalny Zespół Współdecydujący zajmował się licznymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Prowincji, a także zagadnieniami związanymi z formacją czasową i permanentną oraz pełnieniem naszej misji w świecie.

Więź z Zakonem Kaznodziejskim podkreślała obecność Ojca Witolda Słabiga OP, który towarzyszył nam szczególnie modlitwą i sprawowaniem Eucharystii.


Światło Życia Konsekrowanego
List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego 2014 r.

   

Pierwsze świadectwo, jakie dają światu osoby konsekrowane, to świadectwo życia w zjednoczeniu z Bogiem, w głębokiej zażyłości i przyjaźni z Nim. Obrazem tej szczególnej relacji może być reakcja starca Symeona, który bierze Dzieciątko w objęcia, tuli Je do siebie i błogosławi Boga (por. Łk 2,28). Ten piękny gest uzmysławia nam prawdę o pokorze i miłości Boga, który chce się oddać całkowicie człowiekowi powołanemu.

[pełny tekst]


[2017-2018] [2016] [2015] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007]