Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


                  Aktualności

Jeśli chcesz napisać do nas

31 października 2013 roku odeszła do Pana
prof. dr hab. Janina Słomińska – Inka.

       Janina Słomińska (1928-2013)

Do Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu wstąpiła w 1952 roku, jako jedna z pierwszych członkiń Prowincji Polskiej. Była wtedy magistrem psychologii wychowawczej. Pracując, m. in. jako katechetka, studiowała kolejne fakultety i zdobywała kolejne stopnie naukowe z dziedziny socjologii i teologii.

Jako socjolog religii i ceniony wykładowca akademicki kierowała katedrą mikrosocjologii Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Jest autorką książek, m. in.: „Wychowanie religijne w rodzinie: typy postaw rodziców w zakresie wychowania religijnego” (1984) oraz „Mechanizmy i funkcje grup młodzieżowych” (1986).

Była też wykładowcą Salezjańskiego Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego i Instytutu Pedagogiki im. św. Jana Bosko.

Należała do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Societé Internationale de Sociologie des Religions.

Zapraszana przez różne uczelnie, prowadziła wykłady w kilku krajach Europy (m.in. Węgry, Słowacja, Ukraina).

Od 1976 roku była animatorką Odnowy w Duchu Świętym.

W okresie stanu wojennego współtworzyła ruch a następnie stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Była długoletnią członkinią zarządu oraz członkinią honorową tego stowarzyszenia.

Działała w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie, w latach 1972-1990 kierowała Działem Programowym Klubu.

Od 1980 roku była członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. realizacji uchwał Soboru Watykańskiego II a następnie Komisji KEP ds. Apostolstwa Świeckich oraz delegatką na Europejskie Forum Laikatu.

W kadencji 1998-2002 była członkiem Krajowej Rady Katolików Świeckich.

Włączała się w prace różnych gremiów swojej parafii.

W Instytucie była wielokrotnie wybierana do Rady Generalnej oraz Rady Prowincjalnej. Przez 9 lat pełniła funkcję pierwszej asystentki Odpowiedzialnej Generalnej.

Z głębią ducha a jednocześnie wielką kulturą i szacunkiem dla indywidualności każdego człowieka towarzyszyła sporej liczbie osób w okresie formacji.

Jej ogromna mądrość i rozległa wiedza, nieprzeciętna skromność i zaraźliwa pogoda ducha a nade wszystko miłość do Wspólnoty były i są nadal naszym wielkim bogactwem.

Przeżywszy 85 lat zginęła w wypadku gdy w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych wracała z Eucharystii.

Wierzymy, że rozstanie z naszą Inką jest tylko tymczasowe. Dziękujemy Bogu za Jej piękne, owocne życie i za to, że była i jest naszą Współsiostrą.

Kochana Ineczko, do zobaczenia w Niebie!

[Wspomnienie o Ince]


Święto Podwyższenia Krzyża Świętego              

   

Święto Podwyższenia Krzyża jest ważnym dniem dla naszego Instytutu, który został założony pod wezwaniem Jezusa Ukrzyżowanego i stara się w sposób szczególny czcić Pana przez włączenie całego życia w Jego ofiarę zbawczą i zwycięstwo paschalne. W tym roku święto połącznone było z dniem skupienia, podczas którego O. Wojciech Dudzik OP wygłosił okolicznościową homilię.

Homilia O. Wojciecha Dudzika OP wygłoszona w dniu Święta Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2013 r. [posłuchaj lub pobierz]Rekolekcje 2013      

   

Zakończyły się nasze doroczne rekolekcje. Ojciec Wojciech Prus OP zatytułował je: „MOI ŚWIĘCI”. Wybrał św. Katarzynę ze Sieny, Małą św. Tereskę, św. Józefa, św. Franciszka z Asyżu, św. Jana Chrzciciela, św. Jana od Krzyża i pokazał nam ich z perspektywy pełnego otwarcia na Boga. To otwarcie kruszy wszelkie przeszkody (niepiśmienna Katarzyna pisała listy do papieży), pozwala być wolnym nawet w więzieniu (św. Jan Chrzciciel, św. Jan od Krzyża) i chwalić Boga w najcięższych doświadczeniach (św. Franciszek, św. Teresa od Dzieciątka Jezus) a także zaufać pomimo ciemności (św. Józef).

Na zakończenie rekolekcji dwie osoby złożyły pierwszą profesję, cztery ponowiły śluby na kolejny rok, trzy osoby rozpoczęły okres formacji początkowej, jedna podjęła okres próby. Wszystkie profeski wieczyste, jak co roku, odnowiły swoją profesję.


List Generała Zakonu do Papieża Franciszka

   Papież Franciszek o. Bruno Cadoré OP


Habemus Papam!
Razem z całym Kościołem radujemy się wyborem Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. W imieniu rodziny dominikańskiej Generał Zakonu Kaznodziejskiego wystosował list do Ojca Świętego.Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2013 roku

   

Obchody Wielkiego Postu w kontekście Roku Wiary stanowią dla nas cenną sposobność do medytowania nad relacją między wiarą a miłością – między wiarą w Boga, w Boga Jezusa Chrystusa, i miłością, która jest owocem działania Ducha Świętego i prowadzi nas drogą poświęcenia się Bogu i innym ludziom.

[pełny tekst]


KU PEŁNI ŻYCIA W CHRYSTUSIE
List biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego 2013 r.

   

Życie konsekrowane jest niczym ów drżący na wietrze płomień, który wciąż musimy osłaniać, aby mimo ludzkiej słabości i zewnętrznych przeciwności, mogło ogrzewać Kościół ciepłem służebnej miłości, rozpalając go żarem pokornej ofiary i oświetlając światłem niesłabnącej wiary.

[pełny tekst]


[2017-2018] [2016] [2015] [2014] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007]