Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


                  Aktualności

Jeśli chcesz napisać do nas

Rok Wiary i Synod Biskupów

    Ewa  Kusz


Pani Ewa Kusz, świecki audytor Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji, na bieżąco relacjonuje wydarzenia Synodu na swoim blogu.Znakomity pomysł na Rok Wiary

   Uratuj człowieka. Jednego dziennie...

[więcej]
IX Światowy Kongres Instytutów Świeckich      

   

W dniach 23 – 25 lipca 2012 r. w Asyżu odbył się IX Światowy Kongres Instytutów Świeckich pod hasłem „Słuchając Boga ‘między bruzdami historii’: co świeckość ma do powiedzenia konsekracji?”. Zgromadził około 400 przedstawicieli z różnych kontynentów. Z naszego Instytutu wzięła w nim udział Odpowiedzialna Generalna – Angielka oraz trzy delegatki: Polka i dwie Afrykanki.

Kierunek obradom nadało przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI, który skierował naszą uwagę na trzy elementy świeckiego życia konsekrowanego – zaślubionego Bogu i będącego dyskretnym znakiem Jego obecności. Zostały one szerzej omówione w wystąpieniu kard. João Braz de Aviz – prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
1. Całkowity dar z siebie jako odpowiedź na spotkanie Boga Miłości. Wszystko oddać pozostając świeckimi wśród świeckich. Styl życia ukazujący bogactwo, piękno i radykalizm rad ewangelicznych.
2. Życie duchowe – dążenie do zjednoczenia z Chrystusem. Szukanie Boga w sercu każdego wydarzenia i odnoszenie go do Chrystusa.
3. Formacja w każdym wieku.

W kolejnych dniach wystąpienia prelegentów koncentrowały się na różnych aspektach naszego powołania. Rozważaliśmy konsekrację Jezusa w świecie i dla świata jako wzór i model naszej konsekracji. Zastanawialiśmy się nad napięciem między świeckością i konsekracją – nieodłącznie związanym z naszym powołaniem, nad nowym modelem świętości jako wierności Bogu i światu, w jaki sposób możemy służyć Kościołowi jako świeccy. Analizowaliśmy szanse i zagrożenia jakie niosą nowe sposoby komunikowania się we współczesnym świecie oraz możliwości ich wykorzystania w służbie Kościołowi. Podjęliśmy refleksję nad tym jak zmienia się powołanie gdy zmienia się świat i my sami.

Cały Kongres był okazją do pogłębionej refleksji nad naszym powołaniem – jednakowym co do istoty a tak różnie realizowanym w instytutach o różnych charyzmatach. Doświadczenie bogactwa i różnorodności w spotkaniach z członkami instytutów z całego świata było udziałem nas wszystkich. Spotkanie polskiej grupy językowej było kolejną okazją do pogłębienia relacji z członkami innych instytutów istniejących w Polsce. Kongres umożliwił też spotkanie z członkiniami naszego instytutu z innych krajów.


Rekolekcje 2012      

   

W lipcu odbyły się doroczne rekolekcje Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu. Ojciec Wojciech Morawski OP prowadził je rozważając spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką.

W dniu zakończenia rekolekcji trzy osoby ponowiły śluby na kolejny rok, jedna osoba złożyła pierwsze śluby, dwie podjęły formację początkową, dwie rozpoczęły okres próby. Zgodnie z tradycją wszystkie profeski wieczyste odnowiły swoją profesję.

W rekolekcjach uczestniczyło też kilka osób, które są na etapie rozpoznawania swego powołania.


Spotkanie z Generałem Dominikanów

    o. Bruno Cadoré OP


W Polsce przebywał Generał Zakonu Kaznodziejskiego, ojciec Bruno Cadoré. Przedstawicielki naszej Wspólnoty także miały okazję spotkać się z Ojcem Generałem. Doświadczyłyśmy serdecznego zainteresowania naszą formą życia konsekrowanego. Ucieszyłyśmy się też z zachęty do częstszego spotykania się wszystkich gałęzi Rodziny Dominikańskiej.


Różaniec za Polskę

   


1 maja 2012 roku Filipińczycy będą się modlić za Polskę. Dołączmy do nich.

[więcej]


Instytuty świeckie o nowej ewngelizacji

   


W Rzymie obraduje rada wykonawcza Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.

[więcej]


List Generała Dominikanów o. Bruno Cadoré
o roli kobiet w dziejach Zakonu Kaznodziejskiego

    o. Bruno Cadoré OP

W rodzinie dominikańskiej kobiety - mniszki, siostry, tercjarki, członkinie instytutów świeckich - mają zasadniczy wpływ na ewangelizacyjną misję Zakonu. Zamiast mówić o nauczaniu, chciałbym posłużyć się definicją naszej misji z początków Zakonu: całkowicie poświęceni głoszeniu Słowa Bożego. Przede wszystkim należymy do rodziny kaznodziejów, ponieważ jako mężczyźni i kobiety zaangażowaliśmy nasze życie w przygodę głoszenia. Każdy z nas na różne sposoby, według własnego stanu określa sposób „życia”, a dopiero potem opisuje „działania”.

[pełny tekst]


ŻYCIE KONSEKROWANE W KOŚCIELE NASZYM DOMU
List biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego 2012 r.

   

Jak w każde święto Ofiarowania Pańskiego, tak i dziś kierujemy do Was słowo pasterskie w związku z przeżywanym Dniem Życia Konsekrowanego. Chcemy, aby nasze słowa dotarły do każdej i każdego z Was, bo choć życie konsekrowane nie jest drogą wspólną dla wszystkich chrześcijan, to stanowi ono szczególną formę życia chrześcijańskiego. Bez niego Kościół nie byłby w pełni sobą, a radykalizm powołania chrześcijańskiego nie byłby w pełni widoczny. Również dziś Pan Bóg ożywia swój Kościół, obdarzając go wciąż nowymi osobami, które z zapałem i gorliwością wchodzą na drogę rad ewangelicznych. Należą do nich siostry i bracia z zakonów oraz zgromadzeń kontemplacyjnych i czynnych, członkinie i członkowie instytutów świeckich, jak również osoby konsekrowane należące do stanu dziewic i stanu wdów.

Pomimo ludzkiej kruchości i potykania się o własne grzechy oraz mimo piętrzących się zewnętrznych trudności i problemów, po tej drodze wciąż ufnie kroczy tysiące kobiet i mężczyzn. Naszym pasterskim słowem chcemy wesprzeć ich w tej wędrówce i prosić, by nie ulegali pokusie zniechęcenia ani sobą, ani światem, lecz aby całkowicie zawierzyli Temu, który ich powołał. Chcemy, wspólnie z Wami, Bracia i Siostry, ucieszyć się świadectwem ich życia konsekrowanego w Kościele, podziękować za wszelkie dobro, jakie – dzięki modlitwie i apostolskiej pracy – dokonuje się w Kościele oraz prosić wszystkich o gorącą modlitwę w ich intencji. Chcemy wreszcie, by nasze słowa dodały odwagi wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy, przynagleni palącym pragnieniem bliskości Chrystusa, szczerze szukają najgłębszego sensu swojego życia i czują się pociągani ku większej doskonałości. Jeśli dotychczasowe życie chrześcijańskie nie daje im pełnej satysfakcji, a serce wciąż jest niespokojne, pragnąc czegoś więcej, to niech wiedzą, że ów niepokój jest najprawdopodobniej wewnętrznym głosem samego Chrystusa. To On, patrząc na nich z miłością, zaprasza do szczególnej bliskości z sobą. Niech więc nie lękają się słysząc słowa Jego wezwania, ale ufnie odpowiedzą na głos powołania i pójdą za Nim dokądkolwiek ich poprowadzi.


[2017-2018] [2016] [2015] [2014] [2013] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007]