Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


                  Aktualności

Jeśli chcesz napisać do nas

JAK W DZISIEJSZYM ŚWIECIE BYĆ ŚWIADKIEM TAJEMNICY WCIELENIA

   

Zapraszamy na Sympozjum "JAK W DZISIEJSZYM ŚWIECIE BYĆ ŚWIADKIEM TAJEMNICY WCIELENIA", które odbędzie się w dniach 5 - 6 listopada 2011r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Program Sympozjum [przeczytaj lub pobierz]


WCIELONEMU

(refleksja po wykładzie x. J. Szymika)

Stałeś się
maleńki.
Już nie
Słowo
ale kropla
poezji,
aby przywrócić
sens
i tę czułość,
która była
na początku.
Abym jak Ty
mógł być
Dzieckiem.

Ola                              


W uroczystość Matki Bożej Różańcowej, 7 października 2011 r.,
Pan Bóg powołał do Siebie Ojca Walentego Potworowskiego OP.

   

Ojciec Walenty był wielkim Przyjacielem i serdecznym Opiekunem naszej Wspólnoty. Na spotkanie z Panem udał się z poznańskiego klasztoru, tuż przed uroczystą Mszą św. ku czci Matki Bożej Różańcowej, Patronki poznańskiej świątyni dominikańskiej.

Wdzięczne za życie ś. p. Ojca Walentego,
chwalmy Miłosiernego Boga:

Ty, który jesteś Początkiem i Kresem,
Stworzyłeś wszechświat, by głosił Twą chwałę;
Ty zasadziłeś na łąkach istnienia
Każdego z ludzi jak drzewo nad wodą.

Poisz go deszczem swej łaski ożywczej,
Przed złą wichurą ochraniasz miłością,
Dajesz mu siłę, by przetrwał cierpienie
Podobne burzy łamiącej konary.

Czekasz cierpliwie, aż wiarą rozkwitnie
I wyda owoc dojrzałej mądrości
Wtedy przenosisz swe drzewo strudzone
Do jasnych sadów wiecznego pokoju.

Ojcze i Synu, i Duchu płomienny,
Jedyny Boże i pełnio dobroci,
Tobie składamy podziękę za życie
I Twoją świętość sławimy w pokorze. Amen.Rekolekcje 2011      

   

Tradycyjnie w lipcu odbyły się doroczne rekolekcje Wspólnoty. Tym razem głosił je dla nas O. Michał Paluch OP, który zaproponował "powtórkę z poszukiwania naszej tożsamości". Fundamentem było oczywiście Słowo Boże i modlitwa. Najważniejszą "powtórką" było uświadomienie sobie przez każdą z nas, że wtedy odpowiadamy na Boże powołanie gdy w wolności wypowiadamy swoje "tak" z miłości.

Na zakończenie rekolekcji trzy osoby ponowiły śluby czasowe, dwie rozpoczęły formację poczatkową a jedna rozpoczęła okres próby.

Homilia O. Michała Palucha OP o duchowości dominikańskiej wygłoszona na zakończenie rekolekcji 9 lipca 2011 r. [posłuchaj lub pobierz]


Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2011 r.

Aby wejść na poważnie na drogę wiodącą do Wielkiej Nocy i przygotować się do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego najradośniejszego i najuroczystszego święta całego roku liturgicznego • cóż może być bardziej stosowne, niż pozwolić się prowadzić Słowu Bożemu? Dlatego Kościół, w tekstach ewangelicznych kolejnych niedziel Wielkiego Postu, prowadzi nas do szczególnie intensywnego spotkania z Panem, zapraszając nas do przebiegnięcia na nowo etapów chrześcijańskiego wtajemniczenia: dla katechumenów w perspektywie otrzymania sakramentu odrodzenia, dla ochrzczonych w perspektywie nowych i decydujących kroków w naśladowaniu Chrystusa i w jeszcze głębszym darze dla Niego.

[pełny tekst]


[2017-2018] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2010] [2009] [2008] [2007]