Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


                  Aktualności

Jeśli chcesz napisać do nas

Matka Boża Różańcowa w Domu Wspólnoty       

   

W wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej, 14 sierpnia 2009 roku, Dom Wspólnoty nawiedziła Królowa Różańcowa z Żółkwi w kopii obrazu znajdującego się w kościele OO. Dominikanów na warszawskim Służewie. Nawiedzenie było wielkim przeżyciem dla osób, które mogły w tym czasie modlić się w jego obecności, to jest członkiń Instytutu oraz zaproszonych przyjaciół.


Genralne Zgromadzenie Wyborcze 2009       

   

W dniach 3 – 7 sierpnia 2009 roku obradowało we Francji Generalne Zgromadzenie Wyborcze Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu. Wzięły w nim udział delegatki wszystkich Prowincji oraz, jako obserwatorki, przedstawicielki członkiń w okresie formacji. Zgromadzenie dokonało wyboru Odpowiedzialnej Generalnej i jej dwóch Asystentek. Wśród tych trzech osób jedna pochodzi z Anglii, jedna z Francji i jedna z Polski. Oprócz wyborów Zgromadzenie zajmowało się problemami całego Instytutu i poszczególnych Prowincji a także dyskutowało nad tym, w jaki sposób członkinie Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu rozumieją prawdę, że Chrystus jest światłością i jak mogą dawać o niej świadectwo w swoim codziennym życiu.


Rekolekcje           

   

W dniach 5 – 11 lipca 2009 roku kolejna grupa członkiń Instytutu odbyła doroczne rekolekcje. Prowadził je O. Jakub Kruczek OP. Na zakończenie dwie osoby złożyły śluby czasowe.

Konferencja o Eucharystii [posłuchaj lub pobierz]
Konferencja o życiu konsekrowanym [posłuchaj lub pobierz]
Konferencja o czystości [posłuchaj lub pobierz]
Konferencja o ubóstwie [posłuchaj lub pobierz]
Konferencja o posłuszeństwie [posłuchaj lub pobierz]
Konferencja o powołaniu [posłuchaj lub pobierz]
Homilia na zakończenie rekolekcji - śluby [posłuchaj lub pobierz]

Refleksja porekolekcyjna

***
Cisza
jak huk
wodospadów...
To Głębia
przyzywa
głębię.

***
Pochłoń mnie
bieli
małego
opłatka
-   Oceanie miłości

***
Gdy nie wiem
dlaczego
ufam, że Ty
prowadzisz.
Wystarczy.

***
W ciszy
adoracji
piszesz mnie
- ikonę
na Swój obraz.


Rekolekcje ze świętym Pawłem            

   

W dniach 25 – 31 stycznia 2009 roku odbyła się pierwsza seria tegorocznych rekolekcji. O. Wojciech Gołaski OP prowadził je „wraz ze św. Pawłem”. Na zakończenie trzy osoby złożyły śluby wieczyste na ręce Odpowiedzialnej Generalnej, która na tę uroczystość przyjechała z Anglii. Wśród nowych profesek wieczystych dwie są Węgierkami a jedna Polką.


[2017-2018] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2008] [2007]