Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


                  Aktualności

Jeśli chcesz napisać do nas

Zgromadzenie Generalne            
Światowej Konferencji Instytutów Świeckich            

   

W dniach 19 – 22 listopada 2008 roku w Guadalajarze w Meksyku obradowało Zgromadzenie Generalne Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS). Świecki Instytut Dominikański z Orleanu reprezentowała Odpowiedzialna Generalna.


Święto Podwyższenia Krzyża               

   

Święto Podwyższenia Krzyża jest ważnym dniem dla naszego Instytutu, który został założony pod wezwaniem Jezusa Ukrzyżowanego i stara się w sposób szczególny czcić Chrystusa przez włączenie całego życia w Jego ofiarę zbawczą i Jego zwycięstwo paschalne. Z tej okazji w dniach 13 – 14 września 2008 r. spotkałyśmy się w Domu Wspólnoty. Towarzyszył nam Ojciec Michał Mrozek OP, który m. in. wygłosił konferencję na temat wolności w życiu konsekrowanym.


Rada Generalna            

   

W dniach 18 – 25 sierpnia 2008 r. w Anglii, w Birmingham, odbyła się Rada Generalna. W obradach wzięły udział delegatki z Anglii, Belgii, Francji i Polski, przewodniczyła Odpowiedzialna Generalna. Istotną część spotkania wypełniły sprawozdania z poszczególnych prowincji na temat głoszenia, dawania chrześcijańskiego świadectwa słowem, działaniem, postawą, modlitwą itp. Delegatki dzieliły się nadziejami i trudnościami, jakie pojawiają się w ich krajach. Na zakończenie Angielki przygotowały sympatyczne spotkanie z Anglią, jej kulturą i duchowością. Pierwsze na szlaku było Birmingham i jego wielki patron kardynał Newman. Potężna świątynia, Oratorium i gromadka wiernych, która przyjęła zaproszenie na ucztę Pana. Wielką radość sprawiła nam wizyta w Stratfordzie, mieście Szekspira. Przeniosłyśmy się na chwilę w czasy Epoki Elżbietańskiej. Ostatni punkt naszej wyprawy to Harwington Hall. Niezwykłe miejsce, w którym katoliccy kapłani w okresie reformacji dawali heroiczne świadectwo swojej wierze. Wróciłyśmy pełne wdzięczności dla wspólnoty angielskiej, a nade wszystko wdzięczne Bogu, że w Swojej dobroci chce mieć nas w tak różnych miejscach świata.


Uroczystość świętego Dominika            

   

8 sierpnia 2008 roku spotkałyśmy się w Domu Wspólnoty, aby radować się uroczystością świętego Dominika. Centralnym momentem spotkania była Msza św. odprawiona przez Ojca Juliana Różyckiego OP. Następnego dnia w Domu Wspólnoty odbył się dzień skupienia. Towarzyszył nam nadal O. Julian, który wygłosił konferencję o wierze. W rozważaniach nawiązał do pism św. Teresy Benedykty od Krzyża, Patronki dnia.


Rekolekcje              

   

W drugiej połowie lipca 2008 r. jedna osoba z Prowincji Polskiej uczestniczyła w rekolekcjach Grupy Angielskiej.

W dniach 6 – 12 lipca 2008 roku odbyły się doroczne rekolekcje naszej wspólnoty. Temat rekolekcji brzmiał: Na obraz i podobieństwo. Rozważałyśmy jak być "mistrzem", "uczniem", "ojcem", "dzieckiem" i "siostrą." Nauki rekolekcyjne głosił dominikanin, O. Maciej Biskup.

Na zakończenie rekolekcji jedna osoba złożyła śluby wieczyste i jedna ponowiła śluby czasowe.

Refleksja porekolekcyjna

Ten czas był wejściem na górę Tabor. Wreszcie cisza, dużo czasu na modlitwę, szczególna bliskość Tego, Którego pragnę spotkać i Który wychodzi mi na spotkanie, by mnie przemienić na obraz i podobieństwo... On sam uczył, że być Ojcem to dawać pokarm fizyczny i duchowy, a być dzieckiem to umieć o niego prosić i go z wdzięcznością przyjmować. On też – Mistrz, pokazywał jak dzielić się swoim bogactwem z drugim człowiekiem i samemu czerpać z doświadczenia obdarowywanego bliźniego tak, aby nastąpiła niezwykła wymiana, której owocem jest braterstwo i wspólnota. Ufam, że właśnie umocniona i pogłębiona podczas rekolekcji więź ze wspólnotą pomoże mi dochować wierności Bogu i człowiekowi, gdy z góry wyciszenia i przemiany powrócę do gwarnego miasta codziennych trosk i obowiązków, że dzięki Jego łasce, będę bardziej na obraz i podobieństwo...

&&&

Naucz mnie
posłuszeństwa,
Który
jedno myślisz
z Ojcem

Naucz mnie
ubóstwa,
Który
oddałeś Siebie
na Pokarm

Naucz mnie
czystości,
Który
jesteś Ofiarą
i Miłością


Prowincjalne Zgromadzenie Wyborcze 2008

   

Dnia 16 lutego 2008 lutego 2008 roku Prowincjalne Zgromadzenie Wyborcze dokonało wyboru Odpowiedzialnej Prowincjalnej i Rady Prowincjalnej Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu na 6 - letnią kadencję.

W dniach 16 - 17 lutego 2008 roku obradowało Prowincjalne Zgromadzenie Współdecydujące. Obradami kierowała nowo wybrana Odpowiedzialna Prowincjalna. Zgromadzenie dyskutowało nad istotnymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania prowincji.

W powyższych wydarzeniach swą życzliwą obecnością towarzyszyła Prowincji Polskiej Odpowiedzialna Generalna.


Rekolekcje

   

W dniach 9 – 15 lutego 2008 r. grupa członkiń Instytutu odprawiła doroczne rekolekcje. Nauki rekolekcyjne głosił dominikanin, O. Czesław Bartnik.

Na zakończenie rekolekcji jedna osoba złożyła śluby wieczyste, trzy ponowiły śluby czasowe, a dwie rozpoczęły okres formacji początkowej.


[2017-2018] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2007]