Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


                  Aktualności

Jeśli chcesz napisać do nas


"Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii."

W dniach 9 – 11 X 2018 r. w Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach odbyło się sympozjum pod hasłem „Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii”. Z naszej wspólnoty uczestniczyło w nim siedem osób. Zostało ono zorganizowane przez cztery Konferencje Życia Konsekrowanego w Polsce: męską, żeńską, klauzurową oraz instytutów świeckich.
Na spotkaniu obecny był abp Jose Rodriguez Carballo OFM z Rzymu – sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, który w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze zagadnienia watykańskiego dokumentu „Młode wino, nowe bukłaki”. Osobom konsekrowanym towarzyszył również bp Jacek Kiciński CMF – przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski. Wśród prelegentów znalazł się bp Edward Dajczak i s. Małgorzata Borkowska. Bracia dominikanie – Szymon Popławski i Krzysztof Pałys podzielili się doświadczeniem wspólnoty – swoim i starszych braci . Ważną częścią spotkania były konferencje na temat znaczenia mediów, szans na ich wykorzystanie oraz niebezpieczeństw, jakie ze sobą niosą.III Kongres Młodych Osób Konsekrowanych

„Niech mi się stanie…” „Będziesz miłował” – to OBIETNICA. Życzę Ci, abyś była święta, święta Jezusem.

(z konferencji o. S. Jarosza)

W dniach 13 – 16 września 2018 r. w Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach odbył się III Kongres Młodych Osób Konsekrowanych pod hasłem: „Wolni w Duchu Świętym”.
W kongresie uczestniczyło około 980 osób ze stu różnych zakonów, zgromadzeń i instytutów świeckich (z naszej wspólnoty dwie osoby). Podczas spotkania konferencje wygłosili: ks. K. Wons SDS („Duch Święty zapewnia Pismom wieczną młodość”) , s. A. Bałchan SMI („Nie wolno milczeć o tym, że Bóg jest …”) oraz o. S. Jarosz OSPPE („Konsekrowani ciałem Jezusa z Maryi przez Ducha Świętego”).Święto Podwyższenia Krzyża

Święto Podwyższenia Krzyża ma dla naszego Instytutu szczególne znaczenie, gdyż Świecki Instytut Dominikański z Orleanu został założony pod wezwaniem Jezusa Ukrzyżowanego. Odtąd, to jest od blisko 130 lat, kolejne pokolenia jego członkiń starają się w sposób szczególny czcić Chrystusa przez włączenie całego życia w Jego ofiarę zbawczą i Jego zwycięstwo paschalne.
W tym roku nie udało nam się spotkać z całą Wspólnotą akurat 14 września, ale każda łączy się ze wszystkimi sercem i modlitwą. Odpowiedzialna Prowincjalna przysłała nam taką myśl: „Każde spojrzenie na krzyż..." Życzę Wam, aby spojrzenie na krzyż było spotkaniem z Jego niepojętą, nieogarnioną a jakże realną miłością. Niech ta Miłość nas prowadzi w trudzie i radości, niech będzie Światłem. .Uroczystość św. Dominika

8 sierpnia każdego roku Kościół, a szczególnie Rodzina Dominikańska wspomina św. Dominika. Dzień ten zachęca nas, osoby żyjące charyzmatem św. Dominika nie tylko do świętowania, ale także do refleksji.Generalny Zespół Współdecydujący 2018

W lipcu odbyło się Generalne Zgromadzenie Współdecydujące naszego Instytutu. W pięciodniowych obradach, zorganizowanych we Francji, uczestniczyły delegatki wszystkich Prowincji. Omawiane były istotne sprawy dotyczące funkcjonowania całego Instytutu. Obradom towarzyszył O. Bertrand OP, który służył nam swoją wiedzą, mądrością i świadectwem ducha dominikańskiego. Jednym z owoców tego Zgromadzenia jest zobowiązanie poszczególnych grup regionalnych do wzajemnej
   
modlitwy. Każda grupa modli się za ten region, który wylosowała. Prowincja Polski modli się w intencji grupy z Konga, należącej do bardzo rozległej terytorialnie Prowincji Francji, która, poza rodzimym terytorium, obejmuje także Haiti, wyspę Reunion, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej i Wietnam. Jesteśmy rzeczywiście posłane na krańce świata, a o tym, jak ten świat stał się „mały” niech świadczy fakt, że Odpowiedzialną Prowincji Francji jest obecnie Haitanka, która mieszka w swoim ojczystym kraju.Rekolekcje i śluby 2018      

   

W ostatnich dniach nasza Wspólnota odbyła doroczne rekolekcje, które prowadził o. Janusz Pyda OP. Był to czas zadumy nad tym, jaki jest Bóg oraz ludzką słabością objawiającą się w grzechach głównych. Czas milczenia, odkrywania tego, co Bóg mówi w ciszy każdego serca. Jednocześnie czas radości, wspólnego trwania i milczenia przed Bogiem i w Bogu.
Rekolekcje zostały zwieńczone złożeniem ślubów przez osoby w okresie formacji oraz odnowieniem ślubów profesek wieczystych. 2 osoby złożyły śluby wieczyste, 5 ponowiło profesję na kolejny rok, 1 złożyła pierwsze śluby.

Oto w jaki sposób o tegorocznych rekolekcjach napisała jedna z nas:

Wzywasz,
by podnieść
wzrok
ponad lustro,
patrzeć
daleko poza siebie
-ADOROWAĆ

Chcesz dać
bliskość
najczulszą
-DOTYK,
KTORY KARMI

-Święty Inny
-Święty Piękny i Dobry
-Święty Mocny
Boże!


Życie konsekrowane w Kościele i dla Kościoła
List Biskupa Jacka Kicińskiego CMF Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2018 r.

   

Wyzwaniem naszych czasów jest dla Kościoła doświadczenie podziałów: małżeńskich, rodzinnych, społecznych i narodowych. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest brak zaufania w relacjach międzyludzkich, dystans i lęk przed trwałymi decyzjami i zobowiązaniami. Na tym tle powołanie do życia konsekrowanego jawi się jako zaproszenie do budowania nowej cywilizacji jedności, opartej na wzajemnej miłości, której podstawą winny stać się słowa z modlitwy arcykapłańskiej Jezusa - aby byli jedno. „W ten sposób ukazuje ono ludziom zarówno piękno braterskiej komunii, jak i konkretne drogi do niej. Osoby konsekrowane bowiem żyją «dla» Boga i «z» Boga, i właśnie dlatego mogą świadczyć o mocy łaski, która przynosi pojednanie i niszczy mechanizmy przeciwne jedności, obecne w sercu człowieka i w relacjach społecznych” (VC 41). Życie konsekrowane jest więc odpowiedzią Boga na wołanie podzielonego i coraz bardziej rozdartego wojnami świata, który jak nigdy dotąd potrzebuje jedności.

[pełny tekst]Spotkanie świąteczno – noworoczne     

   

Styczniowy dzień skupienia był jednocześnie spotkaniem świąteczno – noworocznym. Tego dnia jedna osoba została przyjęta do Instytutu i rozpoczęła „okres pierwszych kontaktów”.

[Więcej]Forum Młodych Instytutów Świeckich

   


Nagrania

22-24 września w Milanówku odbyło się Forum Młodych Instytutów Świeckich. Zostało ono tym razem przygotowane przez Świecki Instytut Dominikański z Orleanu. Uczestniczyły w nim 43 kobiety reprezentujące 13 instytutów. Opiekunem duchowym spotkania był dominikanin, ojciec Tomasz Nowak, który wygłosił kilka konferencji i odprawiał dla nas Msze święte.

Forum zaszczycił też swą obecnością Ksiądz Biskup Marek Solarczyk – biskup pomocniczy w diecezji warszawsko-praskiej. Przewodniczył on uroczystej Eucharystii, po której spotkał się z uczestniczkami. Podczas rozmowy pytał między innymi o liczebność Instytutów. Interesowała go też ich specyfika.

[Więcej]Rekolekcje 2017      

   

Tegoroczne rekolekcje prowadził dla nas Ojciec Mateusz Łuksza OP. To było piękne dzielenie się wiarą młodego zakonnika, który budował nas swoim stosunkiem do Boga, Kościoła, modlitwy, radykalizmu ewangelicznego i… milczenia.

Na zakończenie jak zwykle odbyły się uroczystości: 1 osoba złożyła śluby wieczyste, 6 ponowiło profesję na kolejny rok, 1 rozpoczęła okres próby.

Szczególnym przeżyciem dla osób składających śluby było to, że złożyły je na ręce Odpowiedzialnej Generalnej Instytutu, Annick Masson, która przyjechała z Francji na ostatnie dni naszych rekolekcji.

Tradycyjnie również wszystkie profeski wieczyste ponowiły swoje śluby.

[Więcej]

[Poetyckie notatki z rekolekcji]


   


Wspólnotowa majówka

W dniu św. Katarzyny ze Sieny rozpoczęłyśmy naszą wspólnotową majówkę, która trwała do uroczystości Matki Bożej Królowej Polski.

[Więcej]Prowincjalny Zespół Współdecydujący

   

W dniach 10 – 12 lutego 2017 roku obradował Prowincjalny Zespół współdecydujący Polskiej Prowincji Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu. Zgodnie z Konstytucjami Instytutu zespół taki zbiera się w połowie kadencji Odpowiedzialnej Prowincjalnej i Rady Prowincji. Tematem obrad były wszystkie ważne sprawy prowincji, w tym szczególnie formacja (czasowa i permanentna) oraz zadania na najbliższe 3 lata.


Życie konsekrowane i Chrzest Polski
1050 lat wspólnych dziejów
List Biskupa Kazimierza Gurdy Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego 2017 r.

   

Do Kościoła zostajemy włączeni poprzez sakrament chrztu. Bóg pragnie, aby łaska chrzcielna rozwijała się w nas na różne sposoby. Jedną z konkretnych dróg tego rozwoju jest życie konsekrowane. Z drugiej strony można stwierdzić, że istotą konsekracji zakonnej jest osobista więź z Chrystusem we wspólnocie z innymi. A skoro konsekracja chrztu jest podstawą osobistej więzi z Chrystusem we wspólnocie Kościoła, to życie konsekrowane w niej właśnie znajduje swój fundament.

[pełny tekst]Zakończenie Jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego

   

W dniach 17 – 21 stycznia 2017 roku odbył się Rzymie Kongres Misyjny na zakończenie Jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego. Uczestniczyło w nim około 600 osób z całego świata. Z naszego Instytutu brały udział 4 osoby, w tym 2 z Prowincji Polskiej.

Mszy Świętej w Bazylice św. Jana na Lateranie, kończącej Kongres i jednocześnie zamykającej Jubileusz Zakonu, przewodniczył Papież Franciszek. W homilii Ojciec Święty – nawiązując do Ewangelii: „Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata… Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi…” (Mt 5, 13-16) – przekazał nam mocne słowa: Jezus mówi to bardzo jasno: jeżeli sól utraci swój smak, na nic się nie przyda. Biada soli, która utraciła swój smak! Biada Kościołowi, który utracił swój smak! Biada kapłanowi, osobie konsekrowanej, zgromadzeniu, które utraciło swój smak!

[Relacja filmowa]Świąteczno – noworoczny dzień skupienia

   

7 stycznia 2017 roku spotkałyśmy się w dwojakim celu:

1. Dzień skupienia poświęcony szczególnej refleksji nad życiem i duchowością bł. Piotra Jerzego Frassatiego

2. Świąteczny wieczór Wspólnoty z kolędowaniem, wymianą podarunków oraz losowaniem osoby, którą każda z nas przez cały najbliższy rok będzie miała pod swoją modlitewną opieką


[2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007]