Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


                  Aktualności

Jeśli chcesz napisać do nas

Życie konsekrowane w Kościele i dla Kościoła
List Biskupa Jacka Kicińskiego CMF Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2018 r.

   

Wyzwaniem naszych czasów jest dla Kościoła doświadczenie podziałów: małżeńskich, rodzinnych, społecznych i narodowych. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest brak zaufania w relacjach międzyludzkich, dystans i lęk przed trwałymi decyzjami i zobowiązaniami. Na tym tle powołanie do życia konsekrowanego jawi się jako zaproszenie do budowania nowej cywilizacji jedności, opartej na wzajemnej miłości, której podstawą winny stać się słowa z modlitwy arcykapłańskiej Jezusa - aby byli jedno. „W ten sposób ukazuje ono ludziom zarówno piękno braterskiej komunii, jak i konkretne drogi do niej. Osoby konsekrowane bowiem żyją «dla» Boga i «z» Boga, i właśnie dlatego mogą świadczyć o mocy łaski, która przynosi pojednanie i niszczy mechanizmy przeciwne jedności, obecne w sercu człowieka i w relacjach społecznych” (VC 41). Życie konsekrowane jest więc odpowiedzią Boga na wołanie podzielonego i coraz bardziej rozdartego wojnami świata, który jak nigdy dotąd potrzebuje jedności.

[pełny tekst]Spotkanie świąteczno – noworoczne     

   

Styczniowy dzień skupienia był jednocześnie spotkaniem świąteczno – noworocznym. Tego dnia jedna osoba została przyjęta do Instytutu i rozpoczęła „okres pierwszych kontaktów”.

[Więcej]Forum Młodych Instytutów Świeckich

   


Nagrania

22-24 września w Milanówku odbyło się Forum Młodych Instytutów Świeckich. Zostało ono tym razem przygotowane przez Świecki Instytut Dominikański z Orleanu. Uczestniczyły w nim 43 kobiety reprezentujące 13 instytutów. Opiekunem duchowym spotkania był dominikanin, ojciec Tomasz Nowak, który wygłosił kilka konferencji i odprawiał dla nas Msze święte.

Forum zaszczycił też swą obecnością Ksiądz Biskup Marek Solarczyk – biskup pomocniczy w diecezji warszawsko-praskiej. Przewodniczył on uroczystej Eucharystii, po której spotkał się z uczestniczkami. Podczas rozmowy pytał między innymi o liczebność Instytutów. Interesowała go też ich specyfika.

[Więcej]Rekolekcje 2017      

   

Tegoroczne rekolekcje prowadził dla nas Ojciec Mateusz Łuksza OP. To było piękne dzielenie się wiarą młodego zakonnika, który budował nas swoim stosunkiem do Boga, Kościoła, modlitwy, radykalizmu ewangelicznego i… milczenia.

Na zakończenie jak zwykle odbyły się uroczystości: 1 osoba złożyła śluby wieczyste, 6 ponowiło profesję na kolejny rok, 1 rozpoczęła okres próby.

Szczególnym przeżyciem dla osób składających śluby było to, że złożyły je na ręce Odpowiedzialnej Generalnej Instytutu, Annick Masson, która przyjechała z Francji na ostatnie dni naszych rekolekcji.

Tradycyjnie również wszystkie profeski wieczyste ponowiły swoje śluby.

[Więcej]

[Poetyckie notatki z rekolekcji]


   


Wspólnotowa majówka

W dniu św. Katarzyny ze Sieny rozpoczęłyśmy naszą wspólnotową majówkę, która trwała do uroczystości Matki Bożej Królowej Polski.

[Więcej]Prowincjalny Zespół Współdecydujący

   

W dniach 10 – 12 lutego 2017 roku obradował Prowincjalny Zespół współdecydujący Polskiej Prowincji Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu. Zgodnie z Konstytucjami Instytutu zespół taki zbiera się w połowie kadencji Odpowiedzialnej Prowincjalnej i Rady Prowincji. Tematem obrad były wszystkie ważne sprawy prowincji, w tym szczególnie formacja (czasowa i permanentna) oraz zadania na najbliższe 3 lata.


Życie konsekrowane i Chrzest Polski
1050 lat wspólnych dziejów
List Biskupa Kazimierza Gurdy Przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego 2017 r.

   

Do Kościoła zostajemy włączeni poprzez sakrament chrztu. Bóg pragnie, aby łaska chrzcielna rozwijała się w nas na różne sposoby. Jedną z konkretnych dróg tego rozwoju jest życie konsekrowane. Z drugiej strony można stwierdzić, że istotą konsekracji zakonnej jest osobista więź z Chrystusem we wspólnocie z innymi. A skoro konsekracja chrztu jest podstawą osobistej więzi z Chrystusem we wspólnocie Kościoła, to życie konsekrowane w niej właśnie znajduje swój fundament.

[pełny tekst]Zakończenie Jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego

   

W dniach 17 – 21 stycznia 2017 roku odbył się Rzymie Kongres Misyjny na zakończenie Jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego. Uczestniczyło w nim około 600 osób z całego świata. Z naszego Instytutu brały udział 4 osoby, w tym 2 z Prowincji Polskiej.

Mszy Świętej w Bazylice św. Jana na Lateranie, kończącej Kongres i jednocześnie zamykającej Jubileusz Zakonu, przewodniczył Papież Franciszek. W homilii Ojciec Święty – nawiązując do Ewangelii: „Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata… Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi…” (Mt 5, 13-16) – przekazał nam mocne słowa: Jezus mówi to bardzo jasno: jeżeli sól utraci swój smak, na nic się nie przyda. Biada soli, która utraciła swój smak! Biada Kościołowi, który utracił swój smak! Biada kapłanowi, osobie konsekrowanej, zgromadzeniu, które utraciło swój smak!

[Relacja filmowa]Świąteczno – noworoczny dzień skupienia

   

7 stycznia 2017 roku spotkałyśmy się w dwojakim celu:

1. Dzień skupienia poświęcony szczególnej refleksji nad życiem i duchowością bł. Piotra Jerzego Frassatiego

2. Świąteczny wieczór Wspólnoty z kolędowaniem, wymianą podarunków oraz losowaniem osoby, którą każda z nas przez cały najbliższy rok będzie miała pod swoją modlitewną opieką


[2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007]